Zarządzanie projektami i czasem

Jest wiele różnych aplikacji do zarządzania czasem w projektach, ale żadna nie jest tak elastyczna jak zistemo. Możesz tworzyć i ustawiać różne zasady budżetowania i rozliczania projektów, bezpośrednio tworzyć faktury z przepracowanych godzin pracy korzystając z własnej grafiki, logo i designu i generować raporty w miarę potrzeb.

Zistemo pracuje tak jak ty chcesz. Masz procesy biznesowe i narzędzie które możesz do nich dostosować a nie odwrotnie, jak to czasem się zdarza w przypadku innych rozwiązań.

Poznaj zarządzanie czasem w projektach z zistemo

1

Podgląd projektów

Najważniejsze szczegóły każdego projektu są natychmiast dodawane do podglądu.

Tutaj możesz również stworzyć nowy projekt lub zmienić jego status.

2

Utwórz nowy projekt

Tworząc nowy projekt dodaj podstawowe informacje i szczegóły tego projektu.

Możesz stworzyć nowy projekt całkowicie od podstaw lub na podstawie istniejącej oferty, w której możesz edytować dane.

3

Dodawaj zadania i członków zespołu

Dodawaj zadania i osoby do zespołu w nowym projekcie.

Możesz dodawać i grupować poszczególne zadania do projektu.

Podobnie, możesz przypisywać pracowników lub całe zespoły do projektu.

4

Metody rozliczania projektu

Jak ze wszystkim w zistemo, rozliczanie projektów jest wyjątkowo elastyczne. Możesz rozliczać projekty na 3 różne sposoby:

  • Ryczałt: rozlicz poszczególne części projektu wg stałej stawki.
  • Rozliczanie godzinowe: wystawiaj faktury na podstawie przepracowanych godzin nad danym projektem na podstawie ustalonych stawek godzinowych i zarejestrowanych godzin pracy.
  • Całościowo: pojedyncza cena za cały projekt rozliczana wg ustaleń z klientem.
5

Elastyczne budżetowanie

4 różne sposoby budżetowania z zistemo:

  • Godziny na członka zespołu: zabudżetowane godziny są oparte na liczbie godzin każdej osoby zaangażowanej.
  • Godzin na zadanie: zabudżetowane godziny są liczone w oparciu o przepracowany czas.
  • Całkowite koszty projektu: całkowity budżet za cały projekt. Możesz rozróżnić koszty związane z projektem i generalne koszty operacyjne.
  • Całkowite godziny projektu: wszystkie godziny za cały projekt są zabudżetowane.
6

Rejestrowanie czasu w projektach

Kiedy już zapiszesz nowy projekt możesz monitorować czas pracy nad nim spędzony.

Po prostu wybierz projekt i zadanie nad którym będziesz pracować i uruchom czasomierz.

7

Analiza czasu pracy zespołu na podstawie zarejestrowanego czasu

Jako członek zespołu możesz sprawdzić zapisane godziny i podsumować je w tygodniowych lub miesięcznych raportach.

Następnie możesz je wysłać do zatwierdzenia przełożonemu. Po zatwierdzeniu nikt już nie może edytować zaraportowanych godzin.

8

Zatwierdzanie godzin pracy w projektach przez przełożonego

W podglądzie projektu możesz sprawdzić zaraportowany czas pracy całego zespołu. Jednym kliknięciem możesz przełączyć się pomiędzy tygodniami.

W tym samym podglądzie możesz również sprawdzić czy jakieś godziny czekają na Twoją akceptację albo sprawdzenie.

9

Pogląd na zespół

W monitorze zespołu widzisz kto obecnie pracuje nad jakim zadaniem, a wszystko w czasie rzeczywistym.

Możesz również sprawdzić kto dziś jest w pracy a kto ma wolne. W ten sposób jesteś zawsze na bieżąco z postępem prac.

10

Monitoruj wydatki w projekcie

Oczywiście każdy projekt ma swoje wydatki. Te mogą być przypisane do poszczególnych projektów.

W zależności od projektu możesz podjąć decyzję o przerzuceniu ich na klienta albo wrzuceniu w koszty projektu i budżetu.

Możesz również przypisać wiele elementów do jednego wydatku.

Możesz zdecydować czy chcesz aby wydatek został pokryty przez członka zespołu lub zwrócony.

I na koniec możesz zarządzać dopłatami do swojej pracy.

11

Wystawiaj faktury

Dzięki fakturowej magii zistemo szybko i łatwo stworzysz profesjonalne faktury do każdego projektu. Oczywiście możesz wykorzystać swoje firmowe wzory.

Zdecyduj czy chcesz dołączyć do faktury raport czasu pracy i za jaki okres.

12

Obszerne możliwości rozliczeń

Możesz rozliczać wiele projektów w jednej fakturze.

Możesz również dodać dodatkowe produkty, koszty delegacji i inne wydatki do jednej faktury.

13

Twoja faktura, twój design

Jedną z wielu zalet zistemo jest dowolność w tworzeniu dokumentów.

Możesz przygotować wzory faktur korzystając z kreatora faktur, dopasować je do wzorów i kolorystyki towej firmy. Również wszelkie pola tekstowe są w pełni edytowalne.

14

Dowolnie dopasuj raporty

Ustaw format raportów w projektach wedle uznania. Dla każdego projektu i klienta może on wyglądać inaczej, i przedstawiać istotne informacje, postęp prac, członków zespołu.

I możesz je pogrupować wg użytkownika lub zadania.